رویه بازگرداندن کالا در کالای برق فروغی تنها درصورت خراب بودن جنس بوده و در این صورت است که شما میتوانید کالا را بازگردانده و یا کالای دیگری و یا وجه خود را دریافت کنید.

ولی باید این مورد را عرض کنیم که تمامی کالاها قبل از ارسال تست می‌شوند که درصورت خراب بودن مشکلی برای ما و شما پیش نیاید و وقت گران بهای شما برای بازگرداندن محصول گرفته نشود.